5 voordelen van een kinderdagverblijf

Veel ouders worstelen met de beslissing of ze nu wel of niet gebruik willen maken van kinderopvang Amsterdam. Dat is niet zo verwonderlijk, want het kan heel moeilijk zijn om een deel van de zorg en opvoeding van je kind aan een ander uit te besteden. Toch brengt kinderopvang ook voordelen met zich mee. Hieronder 5 voordelen van een kinderdagverblijf!

 

#1. Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen. Het onderlinge contact tussen de kinderen op een kinderdagverblijf wordt volop gestimuleerd. Ze leren er samen te spelen, rekening met elkaar te houden en voor elkaar op te komen. 

 

#2. Een gezonde zelfstandigheid

Vooral in het begin kan het voor je kind lastig zijn om afscheid te nemen bij het wegbrengen. Maar je kind zal er al snel op leren vertrouwen dat hij of zij in een veilige omgeving worden achtergelaten en dat jij terugkomt. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde zelfstandigheid.

 

#3. Een soepelere overgang naar basisschool

Voor kinderen die al gewend zijn om naar een kinderdagverblijf te gaan, is de overstap naar de basisschool minder overweldigend. Kinderopvang creëert een optimale aansluiting op de basisschool, waardoor je kind zich sneller aanpast aan de nieuwe omgeving.  

 

#4. Structuur en routine

Op kinderdagverblijven hecht men veel waarde aan rust, ruimte en regelmaat. De kinderen spelen, drinken, eten en slapen op vaste tijden. Die structuur en routine is heel waardevol, zowel voor je kind als voor jezelf. 

 

#5. Jij kunt weer werken/studeren

Het feit dat je een kind op de wereld hebt gezet, hoeft niet te betekenen dat je je andere ambities opzij moet zetten. Een kinderdagverblijf maakt het voor jou (en je partner) mogelijk om de zorg voor je kind te combineren met werken en/of studeren.